Släktföreningen von Knorring r.f. stiftades 1964 i Helsingfors som en sluten förening vars medlemmar bör vara födda med namnet von Knorring. Föreningens syfte är att närma släktmedlemmarna till varandra och att på olika sätt befrämja forskning om släkten och dess öden samt att förmedla resultaten till medlemmarna. 1976 grundades i Sverige Svenska släktföreningen von Knorring med liknande syfte men som en öppen förening som även godtar som medlemmar personer som är intresserade av föreningens syfte.

Föreningarnas resurser koncentrerades i många år på att åstadkomma en släkthistorik. Initiativtagaren till stiftandet av släktföreningarna och utvecklandet av släkthistoriken var baron Gotthard von Knorring (1907-1983) i Helsingfors. Han förde en omfattande korrespondens med arkiv, forskare och ättemedlemmar i flera länder, samlade ett digert material, anlitade forskare och sakkunniga och författade själv delen om Knorring-heraldiken. Sin dröm om en släktbok hann han inte se gå i uppfyllelse på grund av sin bortgång 1983. Först år 2000 kunde släktboken färdigställas efter ett mångårigt och digert samarbete mellan i projektet involverade personer.